รายละเอียดหนังสือ ที่ ศธ 04102/ว2320

 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การร่วมงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3 [ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด]

 หนังสือลงวันที่ : 4 กย 2562
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศฯ [เพ็ญศิณี ถคนันท์ธนโชติ]
 วันเวลาที่ส่ง : 5 กย 2562 08:55:25 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านรับทราบและพิจารณาเข้าร่วมงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3 โดยมีรายละเอียดการสมัครเข้าร่วมงานและแบบตอบรับลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ได้ที่เว็บไซด์ของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม (www.pp.ac.th) ภายในวันที่ 5 กันยายน 2562 นี้
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.วัดย่านยาวยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 2.ราษฎร์เจริญลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 14:41:46 น.
 3.ราษฎร์ดำริลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 12:34:27 น.
 4.ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 10:09:55 น.
 5.บ้านวังสารลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2562 06:05:44 น.
 6.บ้านทุ่งน้อยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 กย 2562 13:08:48 น.
 7.บ้านบุใหญ่ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 09:16:40 น.
 8.ประชาสามัคคีลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 09:29:19 น.
 9.วัดราษฎร์สโมสรยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 10.วัดกรุงศรีเจริญลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 11:29:38 น.
 11.วัดบึงลำลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 09:35:29 น.
 12.วัดแหลมพระธาตุลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 09:51:53 น.
 13.ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 09:49:23 น.
 14.บ้านท่ายางยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 15.บ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2562 09:11:22 น.
 16.บ้านหนองกลดลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2562 10:44:23 น.
 17.วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2562 09:24:35 น.
 18.วัดบางกระทุ่มลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 10:08:11 น.
 19.ศึกษาลัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กย 2562 09:22:42 น.
 20.วัดสิริสุทธาวาสลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 11:21:43 น.
 21.วัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรมยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 22.วัดโคกสลุดลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 12:34:54 น.
 23.ประชาสรรค์วิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 09:18:13 น.
 24.บ้านยางโทนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2562 09:58:07 น.
 25.วัดท่านาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 13:19:19 น.
 26.วัดท่ามะขามลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 14:02:43 น.
 27.บ้านหนองสระพังลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 09:04:44 น.
 28.วัดตายมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 20 กย 2562 12:42:09 น.
 29.รัฐราษฎร์บำรุงลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2562 09:04:50 น.
 30.วัดสนามคลีตะวันตกลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 09:44:58 น.
 31.วัดสนามคลีตะวันออกลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2562 10:02:13 น.
 32.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 09:16:40 น.
 33.บ้านโป่งปะลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 13:38:34 น.
 34.บ้านเขาน้อยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 09:31:10 น.
 35.บ้านปากยางลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 15:10:19 น.
 36.บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 08:59:19 น.
 37.บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคีลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 11:18:54 น.
 38.ห้วยพลูลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2562 13:03:03 น.
 39.บ้านแก่งกุลาสามัคคีลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 09:07:53 น.
 40.ราษฎร์อุปถัมภ์ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 41.บ้านบึงพร้าวลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กย 2562 09:39:05 น.
 42.บ้านดินทองลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 10:23:26 น.
 43.บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 กย 2562 13:00:30 น.
 44.ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2562 08:26:57 น.
 45.บ้านเนินสะอาดลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2562 08:42:01 น.
 46.วัดท่าหมื่นรามลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 10:01:41 น.
 47.สามัคคีประชาราษฎร์ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 48.บ้านหินประกายลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2562 09:43:50 น.
 49.บ้านใหม่ชัยเจริญลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 10:45:27 น.
 50.บ้านซำหวายลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 10:59:55 น.
 51.บ้านนาพรานลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 10:01:49 น.
 52.บ้านใหม่พนมทองลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2562 15:48:24 น.
 53.บ้านป่าขนุนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 09:01:08 น.
 54.บ้านน้ำรินลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 10:09:13 น.
 55.บ้านหนองปรือลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 กย 2562 10:47:55 น.
 56.บ้านกลางลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 11:41:52 น.
 57.บ้านน้ำยางลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 09:35:32 น.
 58.ชุมชน 15 บ้านเนินสว่างลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 15:33:19 น.
 59.บ้านหนองงาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 10:00:30 น.
 60.สามัคคีธรรมยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 61.วัดสุพรรณพนมทองลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กย 2562 08:52:14 น.
 62.วัดพันชาลีลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กย 2562 08:21:18 น.
 63.บ้านเนินไม้แดงลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 09:05:52 น.
 64.บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2562 09:35:15 น.
 65.บ้านวังไม้ตอกลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 11:16:13 น.
 66.บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กย 2562 10:02:18 น.
 67.บ้านถ้ำเต่ายังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 68.บ้านแม่ระกาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2562 09:10:00 น.
 69.บ้านเข็กลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2562 17:57:27 น.
 70.บ้านดงพลวงลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2562 09:16:55 น.
 71.วัดดงข่อยยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 72.บึงราชนกลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2562 08:57:01 น.
 73.คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 10:03:36 น.
 74.บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กย 2562 15:21:15 น.
 75.วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กย 2562 09:48:43 น.
 76.บ้านวังพรมยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 77.พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 09:20:33 น.
 78.บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กย 2562 09:50:01 น.
 79.บ้านแก่งจูงนางลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 09:29:06 น.
 80.ป่าไม้อุทิศ 6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 09:23:50 น.
 81.บ้านวังนกแอ่นลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 12:41:49 น.
 82.บ้านวังดินสอลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 20:54:53 น.
 83.บ้านป่ามะกรูดยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 84.บ้านน้ำพรมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 09:31:40 น.
 85.บ้านท่าข้ามลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 09:59:46 น.
 86.บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 09:14:42 น.
 87.บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 12:46:21 น.
 88.บ้านตอเรือลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 09:11:12 น.
 89.บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กย 2562 10:05:41 น.
 90.วัดวังพิกุลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 09:22:26 น.
 91.บ้านคลองเป็ดยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 92.บ้านคลองเมืองลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กย 2562 09:49:17 น.
 93.บ้านสะเดาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 กย 2562 06:08:51 น.
 94.บ้านหนองพระลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 13:49:00 น.
 95.บ้านเจริญผลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 14:24:42 น.
 96.บ้านซำรังลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2562 09:33:52 น.
 97.บ้านชมภูลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 14:43:44 น.
 98.บ้านน้ำปาดลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 13:20:49 น.
 99.วัดปลวกง่ามลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 13:41:48 น.
 100.รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2562 07:56:27 น.
 101.ชุมชนบ้านไทรย้อยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 09:43:15 น.
 102.บ้านหนองขมิ้นลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2562 09:09:49 น.
 103.บ้านเขาดินลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2562 13:04:17 น.
 104.บ้านพุกระโดนยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 105.บ้านโคกวังสารลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 19:37:29 น.
 106.บ้านผารังหมีลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 12:50:30 น.
 107.บ้านเนินมะปรางลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 08:56:22 น.
 108.เนินดินราษฎร์อุทิศลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 10:04:32 น.
 109.บ้านใหม่ทองประเสริฐลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 10:40:26 น.
 110.บ้านหนองขอนประชาสรรค์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 15:09:46 น.
 111.บ้านหนองไม้ยางดำลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 08:56:38 น.
 112.บ้านพัฒนาดงน้อยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 09:06:35 น.
 113.บ้านผาท่าพลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กย 2562 13:23:48 น.
 114.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 09:02:05 น.
 115.บ้านลำภาศลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2562 07:18:29 น.
 116.หัวเขาราษฎร์บำรุงลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 14:18:52 น.
 117.บ้านใหม่สามัคคีลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2562 09:20:35 น.
 118.บ้านห้วยบ่อทองลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 09:03:25 น.
 119.วัดบ้านมุงลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2562 10:23:20 น.
 120.บ้านวังโพรงลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 10:00:45 น.
 121.บ้านวังขวัญลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กย 2562 10:55:20 น.
 122.บ้านเขาเขียวลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 11:20:02 น.
 123.บ้านทุ่งยาวลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 10:46:46 น.
 124.บ้านหนองดู่ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 10:46:45 น.
 125.บ้านวังดินเหนียวลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 10:49:04 น.
 126.บ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 08:56:13 น.
 127.บ้านไทรดงยั้งลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 09:13:43 น.

ข้อมูล ณ 6 สค 2563 13:47:54 น.
************************************