รายละเอียดหนังสือ ที่ ศธ 04102/2186

 เรื่อง : การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชำนาญการและการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ [ปกติ ปกติ]

 หนังสือลงวันที่ : 20 สค 2562
 ส่งโดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล [พนิดา จันทร์สอน]
 วันเวลาที่ส่ง : 20 สค 2562 16:19:02 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชำนาญการและการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.วัดย่านยาวยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 2.ราษฎร์เจริญลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 สค 2562 10:37:10 น.
 3.ราษฎร์ดำริลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 13:11:16 น.
 4.ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 5.บ้านวังสารลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 08:52:00 น.
 6.บ้านทุ่งน้อยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 สค 2562 08:54:14 น.
 7.บ้านบุใหญ่ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 สค 2562 09:19:22 น.
 8.ประชาสามัคคีลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 09:31:53 น.
 9.วัดราษฎร์สโมสรลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 09:23:44 น.
 10.วัดกรุงศรีเจริญลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 08:35:26 น.
 11.วัดบึงลำลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 09:15:52 น.
 12.วัดแหลมพระธาตุลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 08:21:41 น.
 13.ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 13:39:13 น.
 14.บ้านท่ายางลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 สค 2562 08:04:45 น.
 15.บ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 10:25:43 น.
 16.บ้านหนองกลดลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 20 สค 2562 20:19:32 น.
 17.วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 15:39:02 น.
 18.วัดบางกระทุ่มลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 08:56:42 น.
 19.ศึกษาลัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 สค 2562 09:38:31 น.
 20.วัดสิริสุทธาวาสลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 สค 2562 21:08:40 น.
 21.วัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรมยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 22.วัดโคกสลุดลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 08:42:26 น.
 23.ประชาสรรค์วิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 08:20:18 น.
 24.บ้านยางโทนยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 25.วัดท่านายังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 26.วัดท่ามะขามลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 09:20:13 น.
 27.บ้านหนองสระพังลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 08:48:35 น.
 28.วัดตายมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 15:03:11 น.
 29.รัฐราษฎร์บำรุงลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 13:43:24 น.
 30.วัดสนามคลีตะวันตกลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 08:52:55 น.
 31.วัดสนามคลีตะวันออกลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 08:05:21 น.
 32.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 สค 2562 10:06:55 น.
 33.บ้านโป่งปะลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 08:23:00 น.
 34.บ้านเขาน้อยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 08:38:00 น.
 35.บ้านปากยางลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 11:28:31 น.
 36.บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 08:24:33 น.
 37.บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคีลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 09:47:06 น.
 38.ห้วยพลูลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 09:55:29 น.
 39.บ้านแก่งกุลาสามัคคีลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 20 สค 2562 20:42:48 น.
 40.ราษฎร์อุปถัมภ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 11:02:28 น.
 41.บ้านบึงพร้าวลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 11:12:56 น.
 42.บ้านดินทองลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 สค 2562 10:11:13 น.
 43.บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 สค 2562 08:20:00 น.
 44.ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 สค 2562 08:52:50 น.
 45.บ้านเนินสะอาดลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 08:22:08 น.
 46.วัดท่าหมื่นรามลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 สค 2562 12:51:26 น.
 47.สามัคคีประชาราษฎร์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 สค 2562 11:36:44 น.
 48.บ้านหินประกายลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 08:16:30 น.
 49.บ้านใหม่ชัยเจริญลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 08:27:48 น.
 50.บ้านซำหวายลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 14:39:26 น.
 51.บ้านนาพรานลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 สค 2562 09:51:09 น.
 52.บ้านใหม่พนมทองลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 สค 2562 09:41:38 น.
 53.บ้านป่าขนุนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 สค 2562 09:37:41 น.
 54.บ้านน้ำรินลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 08:14:55 น.
 55.บ้านหนองปรือลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 สค 2562 15:51:49 น.
 56.บ้านกลางลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 14:50:55 น.
 57.บ้านน้ำยางลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 08:42:00 น.
 58.ชุมชน 15 บ้านเนินสว่างลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 13:58:54 น.
 59.บ้านหนองงายังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 60.สามัคคีธรรมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 20 สค 2562 19:31:01 น.
 61.วัดสุพรรณพนมทองลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 สค 2562 08:55:53 น.
 62.วัดพันชาลีลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 สค 2562 15:26:52 น.
 63.บ้านเนินไม้แดงลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 สค 2562 08:58:17 น.
 64.บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 21:07:36 น.
 65.บ้านวังไม้ตอกลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 สค 2562 11:55:36 น.
 66.บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 13:12:11 น.
 67.บ้านถ้ำเต่าลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 07:58:14 น.
 68.บ้านแม่ระกาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 09:05:23 น.
 69.บ้านเข็กลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 11:03:46 น.
 70.บ้านดงพลวงลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 09:44:09 น.
 71.วัดดงข่อยยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 72.บึงราชนกลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 08:31:16 น.
 73.คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 08:00:28 น.
 74.บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 15:32:53 น.
 75.วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 09:12:33 น.
 76.บ้านวังพรมยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 77.พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 สค 2562 19:30:21 น.
 78.บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 08:44:15 น.
 79.บ้านแก่งจูงนางลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 10:14:58 น.
 80.ป่าไม้อุทิศ 6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 13:44:44 น.
 81.บ้านวังนกแอ่นลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 13:06:53 น.
 82.บ้านวังดินสอลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 08:28:53 น.
 83.บ้านป่ามะกรูดลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 09:26:40 น.
 84.บ้านน้ำพรมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 09:25:24 น.
 85.บ้านท่าข้ามลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 07:51:48 น.
 86.บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 10:01:06 น.
 87.บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 สค 2562 14:39:13 น.
 88.บ้านตอเรือลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 08:49:11 น.
 89.บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 11:08:24 น.
 90.วัดวังพิกุลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 09:33:35 น.
 91.บ้านคลองเป็ดยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 92.บ้านคลองเมืองลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 สค 2562 16:08:44 น.
 93.บ้านสะเดาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 สค 2562 02:07:52 น.
 94.บ้านหนองพระลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 09:13:47 น.
 95.บ้านเจริญผลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 สค 2562 15:24:36 น.
 96.บ้านซำรังลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 08:33:13 น.
 97.บ้านชมภูลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 08:27:51 น.
 98.บ้านน้ำปาดลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 08:53:29 น.
 99.วัดปลวกง่ามลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 08:55:28 น.
 100.รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 08:25:41 น.
 101.ชุมชนบ้านไทรย้อยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 20 สค 2562 17:11:53 น.
 102.บ้านหนองขมิ้นลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 13:50:13 น.
 103.บ้านเขาดินลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 12:54:09 น.
 104.บ้านพุกระโดนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 14:36:31 น.
 105.บ้านโคกวังสารลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 13:34:16 น.
 106.บ้านผารังหมีลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 08:35:20 น.
 107.บ้านเนินมะปรางลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 09:06:55 น.
 108.เนินดินราษฎร์อุทิศลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 08:38:24 น.
 109.บ้านใหม่ทองประเสริฐลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 08:34:18 น.
 110.บ้านหนองขอนประชาสรรค์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 08:26:06 น.
 111.บ้านหนองไม้ยางดำลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 08:44:33 น.
 112.บ้านพัฒนาดงน้อยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 10:35:40 น.
 113.บ้านผาท่าพลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 08:50:12 น.
 114.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 20 สค 2562 16:52:25 น.
 115.บ้านลำภาศลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 13:25:00 น.
 116.หัวเขาราษฎร์บำรุงลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 12:31:43 น.
 117.บ้านใหม่สามัคคีลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 10:16:49 น.
 118.บ้านห้วยบ่อทองลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 09:08:31 น.
 119.วัดบ้านมุงลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 09:47:50 น.
 120.บ้านวังโพรงลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 08:58:58 น.
 121.บ้านวังขวัญลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 สค 2562 14:39:48 น.
 122.บ้านเขาเขียวลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 08:22:37 น.
 123.บ้านทุ่งยาวลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 สค 2562 08:44:51 น.
 124.บ้านหนองดู่ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 สค 2562 11:23:02 น.
 125.บ้านวังดินเหนียวลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 09:07:36 น.
 126.บ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 10:23:52 น.
 127.บ้านไทรดงยั้งลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 สค 2562 10:03:18 น.

ข้อมูล ณ 6 สค 2563 13:23:34 น.
************************************